Bhante Siddho

Bhante Siddho

Bhante Siddho je mních českého pôvodu žijúci na Srí Lanke.

Jan Honzík, PhD

Jan Honzík, PhD

Jan Honzík je terapeut a lektor, zakladateľ a riaditeľ Psychoterapeutického centra Lávka v Prahe. Venuje sa teórii a praxi Buddhovho učenia od roku 2000 a absolvoval rôzne psychoterapeutické výcviky vrátane satiterapie, psychoterapie s využitím uvážlivosti (mindfulness), individuálnej systémiky a somatického koučovania (biosyntéza). V rokoch 2005-2006 žil ako buddhistický mních na Srí Lanke. Vyštudoval filozofiu na Karlovej univerzite a antropológiu, pričom o buddhizme tiež prednášal.

Ashin Ottama

Ashin Ottama

Ashin Ottama sa začal intenzívne venovať praxi Dhammy 20 rokov predtým, ako bol v roku 1992 ordinovaný v Barme (dnešné Mjanmarsko). Praktikoval pod vedením mnohých učiteľov a v roku 1996 sa vrátil ako buddhistický mních do Európy, aby učil Dhammu.

Ján Burian

Ján Burian

Ján Burian absolvoval psychoterapeutický výcvik v satiterapii a tréning pre lektorov MBCT organizovaný Oxfrodským centrom pre mindfulness. Od roku 2012 viedol desiatky kurzov všímavosti nie len pre širokú verejnosť alebo firmy, ale napríklad aj vo väzení. Podieľal sa na prvom českom neurovedeckom výskume všímavosti.

Ctihodná Visuddhi

Ctihodná Visuddhi

Ctihodná Visuddhi je plne ordinovanou buddhistickou mníškou theravādovej tradície a učiteľkou Dhammy. Svojim súcitným a veľkorysým prístupom pomáha trpiacim a chudobným, najmä deťom. Počas svojho duchovného putovania sa zameriavala na štúdium a tréning meditácie a výuku Dhammy. V roku 2012 založila mníšsky príbytok Karunā Sevena v Prostějove a v roku 2016 sa stala bhikkhunī therī.

Ivanka Loučková

Ivanka Loučková

Začala učiť už na začiatku devedesiatych rokov a meditáciu vyučuje nepretržite dodnes.

Roman Miesler

Roman Miesler

Kladie dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života.

Jitka Vodňanská

Jitka Vodňanská

Už v 90. rokoch minulého storočia sa začala zaoberať buddhizmom a začala praktikovať meditáciu vipassana. Neskôr, v roku 1998 začala spolupracovať s českým mníchom Ashinom Ottamom ako jeho asistentka učiteľa. Cez neho sa spoznala s malajzijským mníchom bhante Sujivom, s ktorým už vyše 20 rokov vedie meditačné kurzy u nás a v Čechách.