Maya Nováková

Maya Nováková

Maya Nováková je meditačná učiteľka, ktorá praktizuje Satipatthánu Vipassánu od roku 2007. Vedie meditačné skupiny v Bratislave a 5 dňové meditačné ústrania na Slovensku. Okrem toho sa zúčastnila výcvikov v koučingu, psychoterapii a je vo výcviku mindfulness programu. Jej iniciatívou bolo založenie prvého združenia zameraného na podporu mindfulness na Slovensku a pomáha organizovať prednášky s meditačnými učiteľmi v spolupráci s centrom Javorie.