Skip to main content
Dāna

Podporte nás

Od roku 2013 sa naše centrum venuje podpore meditačnej praxe a s ňou spojenej kultivácii mysle. Vedomou prácou s mysľou rozvíjame jej kvality, aby sme vedeli správne porozumieť realite okolo nás, voliť správne slová a vo svojom živote správne konať. Ak Vám záleží na budúcnosti centra a jeho poslaní môžete sa stať našim aktívnym podporovateľom a svojim darom prispieť k jeho každodennému chodu a ďalšiemu rozvoju.

Ako váš finančný dar podporí Javorie ?

 • Pomôže nám pri organizovaní kurzov, aby ste sa u nás cítili príjemne nielen vy, ale aj naši učitelia a mohli sme vytvoriť vhodné zázemie pre rehoľníkov na dlhšie pobyty (Vása).
 • Umožní nám priviesť nielen európskych učiteľov z „blízkeho“ okolia, ale i mníšskych učiteľov z Ázie a pokryť ich cestovné náklady.
 • Pomôže nám s vydávaním kníh a brožúr o meditácii.
 • Dovolí nám pokryť režijné náklady centra, opraviť malé chatky, vybudovať záhradu a udržiavať zeleň v areáli centra
 • Dovolí nám kompenzovať náklady súvisiace s pobytom tých z vás, ktorí si ich v plnej výške nemôžu dovoliť a tak vytvoriť rovnaké podmienky pre meditačnú prax
Karmajoga

Dobrovoľníctvo

Rovnako, ako je neustále potrebné upratovať si vlastnú myseľ, aj upratovanie a práca na Javorí je cesta, ktorá nikdy nekončí. Prach začína padať vzapätí ako sme ho utreli. Práca je dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života.

Počas tvojej dobrovoľníckej práce ti ponúkame ubytovanie a stravu (raňajky, obed, večera). Ak zostane voľný čas, môžeš si užiť priestranstva pre tichú meditáciu a oddych.

Na väčšinu exteriérových prác máme v sezóne len veľmi obmedzený čas, v ktorom musíme stihnúť čo najviac. Náš kalendár je relatívne plný, je preto potrebné sa prispôsobiť krátkym medzierkam medzi kurzami, aby účastníci počas programu neboli rušení hlukom či zvýšenou aktivitou v priestranstve. Z tohto dôvodu bude potrebné sa vo väčšine prípadov prispôsobiť ponúkaným termínom.

Hľadáme profíkov

 • na pomoc so sociálnymi sieťami (fb, instagram) – zdieľanie a propagáciu nadchádzajúcich kurzov, informovanie o aktuálnom dianí na Javorí (napr.: príchod rehoľníkov na Vassa), informovanie o novinkách
 • na pomoc s youtube kanálom – tvorba videí z kurzov, dhammatalkov a rozpráv učiteľov, aktuálneho diania na Javorí, našich plánov, zviditeľnenie fundraisingových kampaní.
 • na pomoc s vyhľadávaním a udržiavaním kontaktov s administrátormi zahraničných webových stránok podobného zamerania (pre propagovanie Javoria, našich kurzov a možností individuálnych ústraní)
Napíšme si

Hľadáme šikovníkov na pomoc

 • s varením pre rehoľníkov a dobrovoľníkov (výživná vegetariánska strava s rešpektovaním prípadných dietetických obmedzení)
 • s kosením našich lúk kosou (možnosť naučiť aj ďalších záujemcov)
 • s kosením vyžíňačkou (možné len v presne vymedzenom období, kedy aktuálne nepriebieha žiaden kurz)
 • s hrabaním sena
 • s prípravou dreva na zimu
 • s manuálnymi prácami okolo budov (dokončenie obkladu hlavnej budovy, oprava malých kuti po vyčíňaní ďatľom, brúsenie a natieranie veľkých chatiek po 10tich rokoch)
 • s manuálnymi prácami v rámci areálu – budovanie chodníčkov, oprava oplotenia
 • s umývaním okien
 • s tepovaním kobercov
 • s budovaním nového parku
Podpora

2 percentá z Vašich daní

Ak ste sa rozhodli darovať nám vaše 2% z daní prosím použite nasledovné údaje:

Názov: 3lobit, o.z. *
IČO:
30851491
DIČ: 2022514725
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jégého 5, 821 08 Bratislava

* SATI SLOVENSKO sa nám pre rok 2024 nepodarilo zaregistrovať na 2%, vzhľadom na to, že sme zmeškali termín uverejnenia účelu použitia 2% z roku 2021 v Obchodnom vestníku. V rámci naplňania nášho poslania nás však v budúcom roku podporí občianske združenie 3lobit, o.z., preto Vás prosíme smerovať svoje 2% na toto občianske združenie, ktoré nám svoju daňovú asignaciu v budúcom roku prevedie v plnej výške. Ďakujeme za pochopenie.

Dar

Finančný dar

Uvítame akýkoľvek finančný dar, malý aj veľký, jednorázový alebo pravidelný. podľa vašich možností. Naša vízia je mať dostatok donorov, ktorí budú podporovať centrum tak aby meditačné kurzy mohli byť čo najdostupnejšie.

Darovať finančný dar nám môžete na náš transparentný účet
SK03 1100 0000 0029 4614 1583.

Ďakujeme!

Sadhu, Sadhu, Sadhu..

Dāna

Slovo "dāna" je sanskritský a pálijský termín, ktorý sa do slovenčiny prekladá ako "štedrosť" alebo "dávanie". V kontexte budhizmu sa vzťahuje na praktizovanie štedrosti, ktorá je v budhizme kľúčovou cnosťou. Zahŕňa nezištné dávanie (materiálu, času, múdrosti) s cieľom kultivovať odpútanosť, súcit a znížiť ego v záujme duchovného rastu.