Skip to main content
04.11.2024 - 17.11.2024

Meditačný kurz s Katarínou a Václavom (Vipassana)

Zmyslom kurzu je nasmerovanie pozornosti do vnútra. Predchádzajúca skúsenosť s meditáciou nie je nutná. Kurz prebieha v tichu a off-line.

Rezervovať kurz

Prihlásenie

Prihlásiť sa dá na celý kurz alebo na časť. O Vašej účasti dajte prosím vedieť aj priamo Katke a Václavovi na: https://vipassana.sk/register

Základné informácie

Kurz začína v pondelok ľahkou večerou o 16.00 a končí v nedeľu po raňajkách. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 15:30. Príchod do centra je možný od 13:30. Pre viac info kliknite na: vipassana.sk

Program

Zmyslom kurzu je nasmerovanie pozornosti do vnútra. Spí sa 6 hodín denne, okrem toho sa všetok čas venuje meditácii s krátkymi prestávkami medzi meditáciou v chodzi a v sede. Kurz prebieha v tichu a off-line. Vedenie kurzu je individuálne, všetko, čo sa udeje v pribehu dňa, je môžné prebrať s učiteľom na každodennom individuálnom pohovore, v prípade potreby sú učitelia dostupní 24h denne.

Predchádzajúca skúsenosť s meditáciou nie je nutná. Hoci je vipassana budhistická kontemplačná metóda, prináša plný úžitok aj bez teoretických znalostí alebo hlásenia sa k budhizmu.Vipassana vedie k celkovému zníženiu stresu, k väčšej schopnosti vyrovnávať sa s ťaživými pocitmi a myšlienkami a pomáha primerane reagovať. Prináša nielen hlbšie porozumenie samému sebe, ale aj druhým, a tak zlepšuje medziľudské vzťahy.

Praktické informácie

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí. Pokiaľ by to pre vás bolo príliš náročné, môžete dodržiavať päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až po Vašom príchode, vám nebudeme vedieť vyhovieť, keďže už budeme mať minimálne na prvý týždeň nakúpené zásoby.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe môžu byť až 3 účastníci. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Ak to kapacita centra dovolí, budeme sa snažiť vám vyhovieť.

KARMAJÓGA

Počas kurzu ponúkame dobrovoľnícku výpomoc centru približne 15 až 30 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si môžete jednu vybrať, napríklad pomoc v kuchyni (krájanie zeleniny, odkladanie riadu do umývačky), upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie na gong, prípadne iné aktivity podľa potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra.

Na záver kurzu, pred odchodom Vás požiadame, aby ste si upratali svoju izbu/chatku a pomohli aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, WC a podobne). Informáciu dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.

Príspevok

Príspevok za celý kurz: 449,- Euro (33,-/noc + 20,- poplatok za elektrinu)

1.časť : 4. – 10.11.2024: 228,- Euro              

2.časť : 11. – 17.11.2024: 228,- Euro

Záloha je stanovená vo výške: 50,- Euro

Príspevok sa platí na mieste v hotovosti. Extra dar, čiže dánu centru,  je možné darovať v hotovosti, po príchode do centra. Príspevok za kurz zahŕňa náklady spojené s ubytovaním a stravou.

Podľa buddhistickej tradície sa Buddhovho učenie nedá vyjadriť peniazmi, ani hmotnými darmi. Odmena centru či učiteľovi je prejavom dobrej vôle a možností meditujúceho. Je zároveň príležitosťou k rozvoju štedrosti ako neodmysliteľnej súčasti praxe.

Dary na podporu meditačného centra pokrývajú režijné náklady centra a cestovné náklady učiteľa prípadne jeho alebo jej asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi.

Registračný formulár

Miesta

Ticket Type Price Miesta
Whole retreat 50,00 €
1st part: 4.11. - 10.11.2024 50,00 €
2nd part: 11.11. - 17.11.2024 50,00 €

Registračné informácie

Platba a potvrdenie