Skip to main content
08.08.2024 - 18.08.2024

Meditačný kurz s Hannesom Huberom

Kurz je určený pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých meditujúcich. Počas dňa sa strieda meditácia v sede s meditáciou v chôdzi. Dôležitou súčasťou sú dhamma prednášky, metta meditácia a individuálne rozhovory s učiteľom.

Rezervovať kurz

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň (štvrtok) o 18:00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň (nedeľa) po raňajkách. Príchod do centra je možný od 14:00. Príchod do centra najneskôr o 17:00.

Ide o vipassanový kurz, so striedaním meditácií v sede a meditácií v chôdzi. Súčasťou kurzu sú osobné rozhovory s učiteľom a vedená metta meditácia (milujúca láskavosť), ktorá  prispieva k otvoreniu srdca a láskavejšiemu prístupu k sebe aj k ostatným.

Hannes Huber je skúsený meditačný učiteľ z Rakúska, ktorý praktizuje Vipassanu od roku 1985. Jeho zásedy by sa dali charakterizovať ako klasická Mahasi vipassana. K rozvinutiu všímavosti dochádza pomocou meditácií v sede, meditácií v chôdzi ako aj cez denné aktivity. Súčasťou praktiky je aj individuálny rozhovor s učiteľom.

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí. Pokiaľ by to pre vás bolo príliš náročné, môžete dodržiavať päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až po Vašom príchode, vám nebudeme vedieť vyhovieť, keďže už budeme mať minimálne na prvý týždeň nakúpené zásoby.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove (v jednej izbe môžu byť až 3 účastníci) a v chatkách (ubytovanie po jednom). Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Ak to kapacita centra dovolí, budeme sa snažiť vám vyhovieť.

KARMAJÓGA

Počas kurzu ponúkame dobrovoľnícku výpomoc centru približne 15 až 30 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si môžete jednu vybrať, napríklad pomoc v kuchyni (krájanie zeleniny, odkladanie riadu do umývačky), upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie na gong, prípadne iné aktivity podľa potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra.

Na záver kurzu, pred odchodom Vás požiadame, aby ste si upratali svoju izbu/chatku a pomohli aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, WC a podobne). Informáciu dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.

Príspevok na kurz

Za celý kurz je: 350€ (33€/noc + 20 poplatok za elektrinu)

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 100 € 

Príspevok je možné darovať v centre len v hotovosti.

Podľa buddhistickej tradície sa Buddhovho učenie nedá vyjadriť peniazmi, ani hmotnými darmi. Odmena centru či učiteľovi je prejavom dobrej vôle a možností meditujúceho. Je zároveň príležitosťou k rozvoju štedrosti ako neodmysliteľnej súčasti praxe.

Dary na podporu meditačného centra pokrývajú režijné náklady centra a cestovné náklady učiteľa prípadne jeho alebo jej asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi.

Registračný formulár

Miesta

100,00 €

môj prvý zásed
meditujem pár rokov
meditujem viac rokov

Registračné informácie

Platba a potvrdenie